Kezdőlap

Éves munkaterv

A Szent Márton Általános Iskola munkaterve
Halászi, Kossuth u. 25-27.
2020/2021.

A tanév helyi rendje
(Ha nem jelenik meg az aktuális tanév, nyomjon F5 billentyűt!)

A tanév kezdő időpontja: 2020. szeptember 1.

A tanév befejező időpontja: 2021. június 15.

Szünetek:

A törvényben engedélyezett 6 tanítás nélküli munkanap elrendelt feladatai, időpontjai:


Események, programok, felelősök

A tanév eseményei

DokumentumRészletes program

Egyéb rendezvények, feladatok
Rendezvény Felelős
Részvétel a tanulmányi versenyeken kizárólag online szaktanárok
Osztályfőnöki programok megvalósítása, egy őszi és egy tavaszi osztályfőnökök

Az iskolai kórus a járványügyi helyzetre való tekintettel szünetel,
egyébként szerdánként 12.45-14.45 közötti időszakban tartja a próbákat.


A munkaterv a munkaközösségek programja alapján készült.


Fakultatív hit-és vallásoktatás helyének és idejének meghatározása:

Helye: Szent Márton Általános Iskola

Ideje: Az intézmény éves órarendjének kiegészítésében

Mérési, értékelési feladatok:

Az országos mérések mellett a tanulók teljesítményének mérése az első és negyedik osztályokban hangos és értő olvasásból, valamint matematikából van június első hetében.

Pályaválasztással kapcsolatos tevékenységek

  • Üzemlátogatások a pályaorientációs naphoz kapcsolódva.
  • Pályaválasztási szülői értekezlet november és február eleje
  • Lehetőség szerint részvétel az Ipartestület és az Iparkamara által szervezett szakmai rendezvényeken.
  • Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 2020. szeptember 21 - október 12.
  • Pályaorientációs nap 2020. október 22.

Iskolánk által szervezett kupák, sportrendezvények:

A járványügyi helyzetre való tekintettel felfüggesztve.
A foglalkozásokon a Szent Márton Általános Iskola tanulói vehetnek részt az ide vonatkozó házirendi pontok betartása mellett.

Lázár Ervin Program megvalósítása

Az általános iskolák 1-8. évfolyamán, a tanítási év során tervezett színházi, tánc- és cirkuszi előadások, hangversenyek.
A járványügyi helyzetre való tekintettel a Tankerület útmutatásai alapján járunk el.


Halászi, 2020. szeptember 15.

Nagyné Ásványi Mariann

igazgató